«Ο κόσμος ο μικρός, ο μέγας»
Ο κόσμος μεγάλος, οι αποστάσεις μικρές, εναέριες, ενάλιες, εύδρομές, οι άνθρωποι ανέκαθεν ταξιδευτές, προς «εμπορίαν και θεωρίαν!» επιθυμούν, όλο και περισσότερο, να γίνονται κοινωνοί κάθε πολιτισμικής, πολιτιστικής και πολιτικής έκφρασης, όσο ποτέ άλλοτε.
Το internet και οι on line  υπηρεσίες, πρόσφορες σε όλους, γίνονται άμεσοι αρωγοί στην οργάνωση και στον προγραμματισμό […]