Η MULTI TRANSLATION σας παρέχει πιστοποιημένες μεταφράσεις για κάθε νόμιμη χρήση. Το νομικό τμήμα μας αναλαμβάνει να σας πιστοποιήσει την επικύρωση του εγγράφου.

Έγγραφα προς επικύρωση είναι τα εξής:

  • Πιστοποιητικά Γάμου
  • Πιστοποιητικά Γέννησης
  • Νομικά Έγγραφα
  • Ιατρικά Έγγραφα
  • Διπλώματα
  • Πτυχία