Η Χρήση του dtp (Σελιδοποίηση) σε μεταφρασμένα έγγραφα, καταλόγους ή εγχειρίδια είναι πολύ σημαντική και απαραίτητη. Στην περίπτωση που το μεταφρασμένο έγγραφο πρέπει να είναι όμοιο με το πρωτότυπο, επαγγελματίες – γραφίστες της εταιρείας μας σας εξασφαλίζουν την προσαρμογή του.

Χρησιμοποιώντας σύγχρονα λογισμικά προγράμματα όπως Quark-Xpress, FrameMaker, Illustrator, Photoshop, PageMaker, Corel και In Design προσαρμόζουμε το κείμενο σας στην αρχική του μορφή.