Όταν θα είσαι στη Ρώμη, θα πρέπει να συμπεριφέρεσαι όπως οι Ρωμαίοι, όταν θα ΄σαι σε ένα άλλο μέρος, πρόσεξε να συμπεριφέρεσαι όπως οι ντόπιοι.
St Ambrose, μχ 340-397

Προκειμένου να αναπτύξετε την επιχειρηματική σας δραστηριότητα διεθνώς θα πρέπει απαραίτητα να διασφαλίσετε ότι το προϊόν σας ή υπηρεσίας σας είναι κατάλληλα προσαρμοσμένα στην εκάστοτε χώρα στόχο. Μια διεθνής μετάφραση πρέπει να ενταχθεί στην κουλτούρα και τον πολιτισμό της εκάστοτε χώρας. Με την τοπικοποίηση που σας προσφέρει η εταιρεία μας, κάνετε τους πελάτες σας να αισθάνονται άνετα γνωρίζοντας ότι γνωρίζετε σωστά την κουλτούρα τους.

Η ύπαρξη πολλών γλωσσών και διαλέκτων στον πλανήτη μας μπορεί να δυσκολέψει τον μεταφραστή, μια που σε ορισμένες περιπτώσεις δεν είναι δυνατή μια ακριβής μετάφραση. Αυτό είναι ένα γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό για μια επιχείρηση που βασίζει τη στρατηγική της σε μια πολιτική μη διαφοροποίησης σε ότι αφορά το προϊόν και την υποστήριξη μάρκετινγκ σε όλες τις αγορές που λειτουργεί.

Μερικά παραδείγματα άτυχων γλωσσικών μεταφράσεων και γλωσσικών δυσκολιών είναι τα παρακάτω:

  • Το όνομα του αυτοκινήτου NOVA της Chrysler, μεταφρασμένο στα Ισπανικά σημαίνει «δεν πάει»
  • Οι αγγλικές λέξεις που χρησιμοποιούνται στις ΗΠΑ δεν έχουν πάντα την ίδια ακριβώς σημασία σε άλλες αγγλοσαξονικές χώρες. Παράδειγμα : gasoline/petrol, cookies/biscuits, bathroom/toilet
  • H COCACOLA CO αποφεύγει στις λατινικές χώρες και στις χώρες της Ευρώπης να χρησιμοποιήσει τη λέξη DIET, που ταυτίζεται με προβληματική υγεία, αντικαθιστώντας το diet με τη λέξη light.
  • Σε μια χώρα μόνο, στην Ελβετία, έχουμε τέσσερις διαφορετικές γλώσσες (Ιταλικά, Γαλλικά, Γερμανικά και Ελβετικά)

Υπηρεσίες

  • Τοπική Προσαρμογή Λογισμικού
  • Τοπική Προσαρμογή Βιντεοπαιχνιδιών
  • Τοπική Προσαρμογή Ιστοσελίδας