Το μεταφραστικό κέντρο MultiTranslation παρέχει υπηρεσίες Proofreading – Quality Control προκειμένου να εξασφαλίσει την ποιότητα και αξιοπιστία της μετάφρασης που παρέχει στους πελάτες του. Ένας δεύτερος μεταφραστής – επιμελητής ελέγχει το μεταφρασμένο σας αρχείο προκειμένου να διασφαλίσει την ορθογραφική, συντακτική και γραμματική αρτιότητα του κειμένου.