Έχοντας μεταφράσει περισσότερους από 5.000 ισολογισμούς, 3.000 οικονομικές καταστάσεις και λογιστικά φύλλα και 1.000 δελτία τύπου, εξασφαλίζουμε την ποιοτική απόδοση της οικονομικής ορολογίας βάσει των διεθνών προτύπων.

Η βασική αποδελτίωση της οικονομικής ορολογίας από έμπειρους συνεργάτες, εξασφαλίζει την ποιότητα και εγκυρότητα του περιεχομένου της μετάφρασης και δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας συγκεκριμένης βάσης ορολογίας για κάθε πελάτη μας.

  • Μετάφραση Ισολογισμών
  • Μετάφραση Ετήσιων Εκθέσεων
  • Μετάφραση Διεθνών Λογιστικών Προτύπων
  • Μετάφραση Λογιστικών Φύλλων

Επικύρωση

Επικύρωση

Περισσότερα

Τοπικοποίηση

Τοπικοποίηση

Περισσότερα

Απομαγνητοφώνηση

Απομαγνητοφώνηση

Περισσότερα

Σελιδοποίηση

Σελιδοποίηση

Περισσότερα

Proofreading