Με πληθώρα τεχνικά καταρτισμένων μεταφραστών, μπορούμε να εγγυηθούμε αξιόπιστη μετάφραση σε έργα οδοποιϊας, συγκοινωνιών, μελέτες μηχανικών, φωτοβολταϊκά, διαχείριση στερεών αποβλήτων, αυτοκινητοβιομηχανίες, εγχειρίδια χρήσης μηχανών, εγχειρίδια βαριάς βιομηχανίας, ηλεκτρονικά συστήματα, τεχνικές συμβάσεις, εγχειρίδια χρήσης οικιακών συσκευών και ιατρικών μηχανημάτων.

Η βασική αποδελτίωση της τεχνικής ορολογίας από έμπειρους συνεργάτες, εξασφαλίζει την ποιότητα και εγκυρότητα του περιεχομένου της μετάφρασης και δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας συγκεκριμένης βάσης ορολογίας για κάθε πελάτη μας.
Έχουμε εμπειρία σε μεταφράσεις τεχνικών κειμένων όπως: ενεργειακής τεχνολογίας, επιστήμης και τεχνολογίας υλικών, επιστήμης και τεχνολογίας τηλεπικοινωνιών, βιομηχανικής τεχνολογίας,αγρονόμων τοπογράφων μηχανικών, αεροδιαστημικής, ανακαίνισης και αποκατάστασης κτιρίων, αρχιτεκτονικής τοπίου, μηχανολόγων μηχανικών βιομηχανίας, προτύπων – πατεντών, γεωργικής μηχανικής, αρχιτεκτόνων μηχανικών, αυτοκινητοβιομηχανίας, αυτοματισμού, βιολογικών εφαρμογών & τεχνολογιών, βιομηχανίας, βιομηχανικής πληροφορικής, βιοτεχνολογίας, γεωλογίας, γεωπληροφορικής και τοπογραφίας, , επιστήμης των υλικών, ηλεκτρολογίας, ηλεκτρολόγων μηχανικών, ηλεκτρονικής, μηχανικής, μηχανικών διαχείρισης ενεργειακών πόρων,ενέργειας, μηχανικών μεταλλείων μεταλλουργών, μηχανικών περιβάλλοντος, μηχανικών χωροταξίας και περιφερειακής ανάπτυξης, μηχανολογίας, μηχανολόγων και αεροναυπηγών μηχανικών, μηχανολόγων μηχανικών, γεωπονίας, γεωργικών μηχανών αρδεύσεων.

  • Μετάφραση Καταλόγων
  • Μετάφραση Εγχειριδίων Χρήσης
  • Μετάφραση Εγχειριδίων Λειτουργίας Ιατρικών Μηχανημάτων
  • Μετάφραση Εγχειριδίων Λειτουργίας Οικιακών Συσκευών
  • Μετάφραση Εγχειριδίων Λειτουργίας Αυτοκινήτων και Μηχανών

Επικύρωση

Επικύρωση

Περισσότερα

Τοπικοποίηση

Τοπικοποίηση

Περισσότερα

Απομαγνητοφώνηση

Απομαγνητοφώνηση

Περισσότερα

Σελιδοποίηση

Σελιδοποίηση

Περισσότερα

Proofreading